Biserica Sfânta Cuvioasă Paraschiva 

Iată aici pe malul drept al râului Baliţă, în centrul satului Cornu de Jos, scurta zările, biserica cu o turlă şi hramul „Sfânta Cuvioasă Paraschiva”.

Din relatările lui strămosilor, am aflat că s-a zidit, de nu se ştie cine, pe la 177. Auzise de la bunica lui care avea frumoasa vârstă de 18-20 ani, când, la un loc cu alte codane din sat, hărniceau cât era ziua de lungă, pregătind bucatele pentru zidarii, dulgherii şi salahorii ce trudeau la înălţarea lăcaşului de cult, din care se mai păstrează, în altarul celei noi, de azi, doar piciorul de la pristol. Ctitoria avea o singură turlă şi acoperişul din şindrilă. Clopotniţa era simplă, aşezată în faţă. Pisania nu s-a mai păstrat. La începutul secolului al XX-lea, lăcaşul decade din măreţia ce trebuia să o fi avut în vremurile dinainte.

Forma de corabie, stilul treflat, cu ziduri cenuşii, igrasioase, devenise o atracţie pentru turistul amator de nostalgii, de primitivitate şi antichităţi ce au dus tristeţea veacurilor.

Lucrările pentru construcţia actualei biserici ce poartă acelaşi hram, au început în anul 1907 şi s-au finalizat în 1913. Ritmul lent al lucrărilor s-a datorat lipsei fondurilor băneşti care proveneau de la enoriaşi. În acel timp, satul l-a avut în mijlocul său pe Regele Carol I de Hohenzollern – Sigmaringen, care, văzând lipsa fondurilor băneşti, a subscris suma de 1000 lei. Copil fiind imi povestea bunicul ce eveniment a fost pentru comună sosirea regelui.

Construită din piatră şi cărămidă, în urma cutremurului din 1940, nu a suferit avarii. Este construită tot în formă de corabie, stil treflat, cu acoperişul din tablă zincată, prevăzut cu trei turle, în una din ele fiind clopotniţa. În interior, pictura, frumos lucrată, a fost refăcută în anul 1988. dispune de un minunat balcon pentru corul enoriaşilor.Edificiul este unul dintre cele mai impunătoare din sat. Larg dimensionat, cu pronaosul uşor lărgit, el ilustrează ca plastică monumentală tipul curat al stilului specific secolului al XVI-lea, reprezentat de meşterii care au zidit mănăstirea Dealul de lângă Târgovişte.

Prieteni la telefon
și pe WhatsApp

ZILNIC ÎNTRE 09.00 ȘI 20.00

+40 744 217 547

Prieteni pe social media

SOCIAL MEDIA CHANNELS

© Copyright Căsuța cu Prieteni 2022. Toate drepturile sunt rezervate.